GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Staroźreby przez podmiot ZGK Gminy Staroźreby Sp. z o.o. odpady zagospodarowywane są w następujących instalacjach:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, ul. Romualda Traugutta 33 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne + segregacja
  • ENERBIO sp. z o.o. – bioodpady
  • Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin – popiół

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status