GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W GMINIE STAROŹREBY

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Wymagany poziom* 12 14 16 18 20 30 40 50
Osiągnięty poziom 27,38 29,34 28,9 26,49 19,52 16,69 51,59 50,08

 

  Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  [%]
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Wymagany poziom* 36 38 40 42 45 50 60 70
Osiągnięty poziom 100 100 100 100 100 0 100 100

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dopuszczalny poziom** 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom masy odpadów przekazanych do składowania 0 7,02 14,5 0 25,09 0 10,19 37,62

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status