GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ZASADY SEGREGACJI

Przed wrzuceniem odpadów do pojemników/worków pamiętaj, żeby:

 • opróżnić opakowania z resztek żywności (nie musisz myć opakowań)
 • odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki (nie musisz zdzierać etykiet)
 • zgnieść plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca).

 

Metale i tworzywa sztuczne *

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

Papier *

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

 

Szkło *

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

 

Odpady biodegradowalne *

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Popiół

Należy wrzucać:

 • Wystudzony popiół/ żużel – dotyczy osób, które zgłosiły chęć selektywnego oddawania popiołu

 

Pojemnik na odpady zmieszane / pozostałość po segregacji

Należy wrzucać:

Odpady, które pozostały po segregacji w tym np. pieluchy, środki higieny osobistej, blistry po lekach, zatłuszczony i zabrudzony papier, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, wędliny, ryby, kości), duralex, ceramikę, porcelanę, fajans, styropian opakowaniowy, wyroby gumowe, drobne zabawki,

NIE WRZUCAMY !!!

Odpadów zbieranych w sposób selektywny, popiołu, odpadów z odzieży i tekstyliów

 

W ramach mobilnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszkańcy będą mogli oddać na indywidualne pisemne zgłoszenie:

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, sprzęt RTV itp.)

– zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 cale);

– przeterminowane leki i chemikalia,

– odpady odzieży i tekstyliów,

– zużyte baterie i akumulatory,

– odpady budowlane i rozbiórkowe (niezawierające gruzu pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie) np. drzwi, okna, armaturę łazienkową.

 

* źródło:  https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status