GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

„Dobry Start” 300 zł dla Ucznia

Druki do pobrania w formacie *.pdf do wydrukowania lub *doc do wypełnienia

Plik Wielkość pliku
1. Wniosek o świadczenie dobry start 126 KB
1. Załącznik do wniosku dobry start 108 KB

Świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka oraz osobie uczącej się, w wysokości 300 zł raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Kiedy świadczenie dobry start przysługuje?
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczy, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Zadania wynikające z programu „Dobry Start” realizują” Agnieszka Kalinowska oraz Karolina Pikała.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status