GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Karta Dużej Rodziny

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:
1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”,lub
2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym dalej „kartą elektroniczną”.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Kartę może więc uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców) oraz dzieci. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny  mogą także uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty wielu podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, bankowej czy rekreacyjnej.

Karta jest wydawana w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym „kartą tradycyjną”, lub realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwana „kartą elektroniczną”.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest niezależnie od dochodu rodziny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Za realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny odpowiada Emilia Ciećwierz-Domańska.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status