GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontakt

adres: ul. Głowackiego 2, 09-440 Staroźreby
sekretariat tel: 242682834
e-mail: gops@starozreby.pl
Kierownik: Emilia Ciećwierz-Domańska

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.00


Dział Pomocy Społecznej

Rejony działania:
– specjalista pracy socjalnej Ewa Multon:
Miejscowości: Smardzewo, Mikołajewo, Aleksandrowo, Teodorowo, Opatówiec, Słomkowo, Przedpełce, Bromierz, Nowy Bromierz, Staroźreby Hektary, Zdziar Wielki, Zdziar Las, Zdziar Mały, Zdziar Łopatki, Sarzyn, Begno.
Staroźreby – ulice: Polna, Płocka, Szkolna, Sienkiewicza, XXX-lecia, Północna, Sportowa, Akacjowa, Lipowa, Sosnowa, Klonowa, Modrzewiowa, Jodłowa, Brzozowa, Mostowa.

– specjalista pracy socjalnej Jolanta Ziarko:
Miejscowości: Krawięczyn, Rogowo, Piączyn, Nowa Wieś, Bylino, Dłużniewo Duże, Dłużniewo Małe, Brudzyno, Kierz, Goszczyno, Marychnów, Góra, Nowa Góra, Strzeszewo, Płonna, Karwowo, Karwowo Podgórne, Nowe Żochowo, Żochowo Stare, Żochówek, Krzywanice, Krzywanice Trojany, Rostkowo.

– pracownik socjalny Aneta Łuniewska:
Miejscowości: Bromierzyk, Nowy Bromierzyk, Przedbórz, Grabina, Worowice-Wyroby, Przeciszewo, Przeciszewo Kolonia, Mieczyno, Sędek, Dąbrusk, Nowe Staroźreby, Mrówczewo, Stoplin, Ostrzykowo, Ostrzykówek, Staroźreby Kolonia
Staroźreby – ulice: Kościelna, Targowa, Kościuszki, Pac Bojowników, Wieczorka, Krótka, Chabrowa, Spokojna, Zacisze, Kwiatowa, Słoneczna, Jaśminowa, Korczaka, 11-go Listopada, Chopina, Kopernika Młodzieżowa, Strażacka, Jesienna Piękna, Parkowa, Żwirki i Wigury, Głowackiego, Partyzantów, Tęczowa, Wiosenna, Wiatraczna.


Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia wychowawczego

A. Agnieszka Kalinowska
Zakres prowadzonych spraw:
1. Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. oraz z Ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r.
2. Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją oraz ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych wynikających z przeprowadzonych postępowań.
4. Sporządzanie dokumentów listy wypłat i przelewów świadczeń rodzinnych i przekazania do działku finansowo- księgowego.
5. Weryfikacja składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
6. Prowadzenie rejestrów wpływających wniosków świadczeń rodzinnych i innych świadczeń
7. Udzielanie informacji wyjaśnień o prawach i uprawnieniach.
8. Planowanie środków finansowych na świadczenia rodzinne i inne świadczenia w dziale
9. Prowadzenie bieżących spraw, w tym korespondencji działku świadczeń rodzinnych.
10. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum.
11. Praca w systemie informatycznym do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, praca w aplikacji Emp@tia oraz aplikacji CAS
12. Rozpatrywanie odwołania od decyzji w trybie art. 132 KPA oraz kompletowanie dokumentacji celem rozpatrzenia lub przesłania do właściwego organu odwoławczego.
13. Sporządzenie zapotrzebowania na środki oraz bieżąca analiza wykorzystania.
14. Sporządzenie sprawozdań rzeczowo finansowych i przekazanie je za pomocą systemu informatycznego CAS.
15. Sporządzenie list wypłat, przelewów świadczeń rodzinnych i przekazywanie ich do działku finansowo- księgowego.
16. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców.
17. Prowadzenie windykacji świadczeń rodzinnych.
18. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
19. Windykacja należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w tym: przygotowanie dokumentacji związanej z kierowaniem do egzekucji administracyjnej tytułów wykonawczych, uzgodnienia stanu zadłużenia, wysyłanie upomnień, kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji.
20. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start” wraz ze wszystkimi czynnościami związanymi z przyznaniem i wypłatą tego świadczenia.
21. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. oraz Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. w trakcie nieobecności Pani Karoliny Pikała

B. Karolina Pikała
Zakres prowadzonych spraw:
1. Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
2. Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją oraz ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych wynikających z przeprowadzonych postępowań.
4. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Sporządzenie i przygotowanie list wypłaty, przelewów z funduszu alimentacyjnego.
6. Samokontrola prawidłowości przyznawania świadczeń.
7. Prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Sporządzanie sprawozdań jednorazowych, kwartalnych, półrocznych, rocznych za pomocą systemu informatycznego CAS i przekazanie do jednostki nadrzędnej.
9. Prowadzenie rejestrów osób korzystających z funduszu alimentacyjnego
10. Planowanie środków finansowych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11. Praca w systemie informatycznym do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, praca w aplikacji Emp@tia oraz w aplikacji Sepi i CAS.
12. Prowadzenie analiz finansowych oraz opracowanie planów.
13. Podejmowanie działań i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
14. Windykacja należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
15. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r.
16. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start” wraz ze wszystkimi czynnościami związanymi z przyznaniem i wypłatą tego świadczenia.
17. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem wychowawczym – z programu rządowego „Rodzina 500 plus”;


Dział Finansowy

Główna księgowa: Katarzyna Berger

Prowadzone sprawy:
1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;
2. sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, planu budżetowego oraz planu rachunków dochodów własnych, dokonywanie niezbędnych zmian w tych planach i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów:
3. występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe
4. sprawowanie kontroli rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
5. Zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń wszystkich pracowników Ośrodka
6. nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, elektroniczne wysyłanie danych, wysyłanie przelewów.
7. Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem PIT-ów dla pracowników

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status