GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek:

1. osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
2. innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status