GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Konkurs plastyczny na plakat pt: Alkohol niszczy bo … został rozstrzygnięty

16 grudnia, 2019

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Staroźreby. Do komisji wpłynęło 8 plakatów wyłonionych przez szkolne komisje.

Celem konkursu między innymi było szerzenie profilaktyki uzależnień od alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia, rozpowszechnianie wiedzy na temat uzależnień, uświadomienie szkodliwego wpływu na organizm człowieka, integracja grupy rówieśniczej.

Komisja w składzie:
1. Kamil Groszewski – Wójt Gminy Staroźreby
2. Ewa Multon – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach
3. Jacek Obałkowski – członek GKRPA w Staroźrebach
4. Maria Bożykowska – członek GKRPA w Staroźrebach
5. Bożena Hrynkiewicz – Sudnik – członek GKRPA w Staroźrebach
6. Anna Pawlik – członek GKRPA w Staroźrebach

wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – kl. VIII Szkoła Podstawowa w Smardzewie
II miejsce – kl. VIa Szkoła Podstawowa w Nowe Górze
III miejsce – kl. Vb Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach

Wyróżnienia: ( kolejność przypadkowa)
– kl. VI Szkoła Podstawowa w Smardzewie
– kl. VIIa Zespół Szkolno- Przedszkolny w Staroźrebach
– kl. VII Szkoła Podstawowa w Przeciszewie
– kl. VII Szkoła Podstawowa w Nowej Górze
– kl. VIII Szkoła Podstawowa w Przeciszewie

Wszystkim uczestnikom i ich wychowawcom gratulujemy.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone.

Dziękujemy wszystkim młodym talentom za estetykę wykonania, zaangażowanie i pomysłowość.

Zapraszamy uczniów do następnych edycji naszych konkursów.

Last modified: 16 grudnia, 2019

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status