GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Konsultacje projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Staroźreby”

31 grudnia, 2021

Wójt Gminy Staroźreby zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu  „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2022-2024     w Gminie Staroźreby”.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 07.01.2022 r. do dnia 12.01.2022 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz należy przekazać:

  • w wersji elektronicznej na adres: gops@starozreby.pl  lub
  • w wersji papierowej osobiście lub pocztą tradycyjną z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące ,,Gminnego Programu  Wspierania Rodziny  na lata 2022 -2024” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach, ul. Głowackiego 2, 09-440.
  • Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Staroźreby.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 0050.180.2021 Wójta  Gminy Staroźreby z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022–2024 w Gminie Staroźreby”.
  2. Formularz zgłaszania uwag.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Emilia Ciećwierz-Domańska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach.

Last modified: 4 stycznia, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status