GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Staroźreby na lata 2021-2027

12 stycznia, 2022

W nawiązaniu do uchwały Nr 242/XLIII/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Staroźreby do roku 2027, w tym trybu jej konsultacji oraz zarządzenia Wójta Gminy Staroźreby nr 0050.3.2022 z 10 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Staroźreby na lata 2021-2027

zapraszam do zgłaszania uwag i opinii – materiały szczegółowe

Last modified: 12 stycznia, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status