GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Materiał informacyjny AZBEST – kompendium wiedzy

5 grudnia, 2022

Materiał informacyjny stanowiący kompendium wiedzy o właściwej eksploatacji, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne.
Materiał przygotowany w ramach Operacji pn.: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego” Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, Konkurs nr 6/2022 Operacja współfinansowana ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

Last modified: 5 grudnia, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status