GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej

27 marca, 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach ogłasza nabór na stanowisko:  Asystent osoby niepełnosprawnej – w ramach umowy cywilno-prawnej.

Wymagania do pracy na w/w stanowisku:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub
  • osoby  z   wykształceniem  przynajmniej   średnim  posiadające,   co najmniej     roczne,     udokumentowane     doświadczenie     w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  niepełnosprawnym.

Zadaniem   Asystenta   osoby   niepełnosprawnej      jest   wspieranie pełnoletniej osoby niepełnosprawnej oraz adekwatna do potrzeb pomoc w wykonywaniu   codziennych   czynności   i   funkcjonowaniu   w   życiu społecznym, w tym poprzez zaangażowanie osoby niepełnosprawnej w wydarzenia społeczne/ kulturalne/ rozrywkowe/sportowe itp.

Uwaga! W trakcie trwania stanu epidemii, usługi są realizowane w sposób minimalizujący możliwość wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Osoby   zainteresowane   współpracą   proszone   są   o   kontakt telefoniczny: 242682834.

Last modified: 27 marca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status