GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Nowy numer telefonu w GOPS: 242314096

15 marca, 2021

Od dnia 15 marca 2021 roku z GOPS można się skontaktować dzwoniąc na nowy numer telefonu: 24 231-40-96. Ten numer telefonu obsługiwany jest przez pracowników świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+, 300+ oraz Karty Dużej Rodziny.
Jednocześnie przypominamy, że w sprawach dotyczących pomocy społecznej należy się kontaktować dzwoniąc na dotychczasowy numer telefonu: 24 268-28-34.
W sprawach, które nie wymagają osobistego kontaktu z pracownikami GOPS, ze względu na utrzymujący się stan epidemii, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Last modified: 16 marca, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status