GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Nowy okres zasiłkowy – dzień wewnętrzny

17 lipca, 2020

Kierownik GOPS w Staroźrebach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy można składać:
– od 1 lipca  – w przypadku wniosków składanych elektronicznie;
– od 1 sierpnia  – w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej formie papierowej.

Jeśli obecnie otrzymuje Pani/Pan świadczenie „500 plus” na dziecko to znaczy, że jest ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31 maja 2021 r. i nie ma potrzeby składania w tym roku nowego wniosku. Wyjątek stanowi zmiana sytuacji rodzinnej, np. urodzenie się kolejnego dziecka.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków.

Wzory wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawą szybkiej realizacji świadczenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz dostarczenie wymaganych ustawami dokumentów.

Z uwagi na stan epidemiczny oraz konieczność sprawnej obsługi wszystkich wnioskodawców, nie zapewniamy możliwości wypełniania wniosku podczas bezpośredniej obsługi przez pracownika GOPS.

W razie trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny: 24 268-28-34 lub 24 261-70-80.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zachowywanie zasad bezpieczeństwa w budynku GOPS w formie używania maseczek zakrywających usta i nos.

UWAGA!!!

Przyjmowanie wniosków będzie odbywać się w dni: poniedziałek, wtorek, środa i piątek. Z uwagi na konieczność bieżącej realizacji świadczeń CZWARTEK ustalono dniem wewnętrznym, w którym nie odbywa się bezpośrednia obsługa osób składających wnioski. Dzień wewnętrzny dotyczy wyłącznie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego.

Last modified: 30 lipca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status