GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Obsługa zgłoszeń Polskiego Bonu Turystycznego

22 sierpnia, 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach, informuje że osoby mające problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego mogą uzyskać pomoc zgodnie z załączoną informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
⦁ danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
⦁ podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
⦁ przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
⦁ dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
⦁ wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
⦁ Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
⦁ POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
⦁ POT wydaje decyzję administracyjną.
⦁ POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

Last modified: 22 sierpnia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status