GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ODPADY 2020!

11 grudnia, 2019

UWAGA! 

Gmina Staroźreby od dnia 01 stycznia 2020r. będzie samodzielnie realizować zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W niniejszej zakładce znajdą Państwo akty prawa miejscowego (uchwały) regulujące oraz określające zasady prowadzenia gospodarki odpadami, a także wzory deklaracji do pobrania oraz ulotki informujące o dobrych praktykach segregacji. W przypadku pytań lub wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy  pod nr tel.: (24) 266 30 92. Opłata za odpady segregowane na terenie Gminy Staroźreby wynosi 26zł od osoby. Mieszkańcy posiadający kompostowniki mogą liczyć na bonifikatę w wysokości 10%. Gmina nie realizuje polityki odpadowej względem firm, każda instytucja samodzielnie musi podpisać umowę na odbiór odpadów z dowolną firmą która jest wpisana do rejestru dziłalności regulowanej na terenie Gminy Staroźreby (https://starozreby.pl/wykazy-i-rejestry/rejestr-dzialalnosci-regulowanej/). Deklaracje należy dostarczyć do 23.12.2019r. do Urzędu Gminy pok. 2 (sekretariat). Deklaracje można pobrać również w Urzędzie Gminy.

WZORY deklaracji (do pobrania):

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 zgłoszenie odbioru popiołu:
2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

 

 

Prawo miejscowe (uchwały):

  1. UCHWAŁA NR 93XIX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 12 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STAROŹREBY

  2. UCHWAŁA NR 94XIX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 12 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
  3. UCHWAŁA NR 108XX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 29 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  4. UCHWAŁA NR 109XX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 29 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  5. UCHWAŁA NR 110XX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 29 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I USTALENIA STAWKI OPŁATY

Last modified: 13 grudnia, 2019

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status