Wójt Gminy Staroźreby, zwraca się z prośbą o uregulowanie należności wobec Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z  zadaniem, które Związek Gmin wykonywał – odbior odpadów z terenu Gminy Staroźreby za rok 2019 oraz lata wcześniejsze. Termin płatności za miesiąć grudzień 2019 upływa 15.01.2020r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status