GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pod Biało-czerwoną

8 listopada, 2022

Dzięki głosom naszych mieszkańców gmina Staroźreby otrzymała dotację na maszt z flagą RP.

W dniu 6 października 2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.:

” Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Staroźreby w ramach Projektu „Pod Biało-Czerwoną”.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Staroźreby dnia 06.10.2022 r.

Koszt inwestycji wyniósł 3200,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji.

Maszt, na którym dumnie powiewa Flaga Narodowa, stanął na Placu Bojowników w Staroźrebach. Jest on symbolem jedności kraju i jego mieszkańców. Jednym z głównych założeń projektu było godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w centrum Gminy jest dowodem jak ważne są symbole narodowe w życiu lokalnej społeczności oraz wszystkich Polaków.

Oficjalne wzniesienie flagi Polski jest przewidziane na dzień 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości.

#PodBiałoCzerwoną

 

 

 

 

Last modified: 30 listopada, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status