GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pomoc żywnościowa

16 sierpnia, 2021

Wójt Gminy Staroźreby oraz Kierownik GOPS w Staroźrebach informują, iż podjęte zostały kroki w kierunku uczestnictwa Gminy Staroźreby w kolejnym Podprogramie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby podpisać umowę z Bankiem Żywości należy podać szacunkową liczbę mieszkańców Gminy kwalifikujących się do programu, dlatego już od dnia dzisiejszego zapraszamy Państwa do składania Wniosków o wydanie Skierowania do otrzymywania Pomocy Żywnościowej. Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach.

Do programu kwalifikują się osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty1542,20 zł oraz rodziny, których dochód na osobę nie przekracza kwoty 1161,60 zł.

Dochód należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami, decyzjami, nakazem płatniczym dot. gospodarstwa rolnego bądź innymi dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY STAROŹREBY!

Last modified: 16 sierpnia, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status