GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Posiłek w szkole i w domu – dotacja celowa Wojewody

24 kwietnia, 2020

Po uwzględnieniu wniosku Gminy Staroźreby, Wojewoda Mazowiecki w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Staroźreby środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 42 017 zł z przeznaczaniem na realizację w 2020 roku programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planowany koszt realizacji programu w gminie ogółem to 80 000 zł. Gmina Staroźreby wystąpiła również z wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zgodę na zmniejszenie udziału środków własnych gminy, do wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji tego zadania w 2020 roku.

Last modified: 24 kwietnia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status