GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Staroźreby w roku 2022

29 grudnia, 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Uchwałą Nr 18/III/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2018r., podwyższono kryterium dochodowe dla rodzin korzystających z pomocy w formie posiłków w szkole do 150%. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Koszt realizacji całego programu na rok 2022 zaplanowano w kwocie: 81.590,00 zł

  • z tego w ramach środków własnych: 35.360,00 zł
  • z dotacji celowej budżetu państwa: 46.230,00 zł
Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu powinny zgłosić taką potrzebę w GOPS w Staroźrebach.  Kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w ramach programu w 2022 roku to:
  • 900,00 zł na osobę w rodzinie
  • 1164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Last modified: 29 grudnia, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status