GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (Podprogram 2019)

21 stycznia, 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach w dniu dzisiejszym został poinformowany przez Bank Żywności w Płocku, że pierwsze przekazanie artykułów spożywczych w ramach umowy nr 25/POPŻ/2019 zawartej pomiędzy Bankiem Żywności w Płocku a Gminą Staroźreby, nastąpi w miesiącu lutym 2020 r. Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają wówczas artykuły spożywcze za miesiąc styczeń 2020 r. oraz luty 2020 r.

GOPS w Staroźrebach informuje jednocześnie, że do Podprogramu 2019 zakwalifikowanych zostało 450 osób. Nie jest więc możliwe, by w krótkim terminie jaki pozostaje od dnia przekazania żywności do dnia jej ostatecznej dystrybucji (ok. 2 dni) powiadomić wszystkich zainteresowanych. W związku z powyższym o terminie dystrybucji żywności w Gminie Staroźreby zostaną poinformowani Radni Gminy Staroźreby oraz Sołtysi. Informacja taka będzie także zamieszczona na stronie internetowej Gminy Staroźreby. Zainteresowani mogą również uzyskać informację telefonicznie: 242682834.

Last modified: 21 stycznia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status