GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

10 lipca, 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach informuje, że rozpoczął się Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wydawanie artykułów żywnościowych nastąpi na przełomie października i listopada 2019 r. Osoby zainteresowane mogą zatem ubiegać się o skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach do dnia 30 listopada 2019 r.
Do programu zakwalifikowane będą osoby/rodziny, których dochód nie przekracza kwot:
– dla osoby samotnie gospodarującej: 1402,00 zł
– dla osoby w rodzinie: 1056,00 zł
Osoba ubiegająca się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej nie może jednocześnie korzystać z tej samej pomocy z innej organizacji.

Last modified: 2 listopada, 2019

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status