GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Program „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w roku szkolnym 2020/2021

31 sierpnia, 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach przypomina, że od września 2020 r. w szkołach realizowany będzie program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” . W ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (792 zł/ os. w rodzinie):
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Na terenie Gminy Staroźreby dostawcą posiłków jest firma GRUPA AMBASADOR SP. Z O.O. SP. K. 09-100 PŁOŃSK, UL. MŁODZIEŻOWA 31J.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach przypomina o możliwości składania podań/wniosków o objęcie pomocą w formie posiłków dla dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
UWAGA!  Decyzje o przyznaniu posiłków dla dzieci w szkole obowiązywać będą do grudnia 2020 r., więc realizacja posiłków od stycznia do czerwca 2021 r. będzie wymagała złożenia nowego wniosku.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 24 268-28-34.
Rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z w/w pomocy mają możliwość wykupienia posiłków bezpośrednio u dostawcy i opłacania ich w postaci abonamentu miesięcznego. Osoby zainteresowane prywatnym zamawianiem posiłków dla dzieci w szkole proszone są o kontakt z dostawcą posiłków: 790-204-088.

Last modified: 31 sierpnia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status