GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Przygarnij psa

Zachęcamy Państwa do przygarnięcia bezdomnych psów znalezionych na terenie Gminy Staroźreby. Jednocześnie informujemy, iż przygarnięcie psa, pochodzącego z Gminy Staroźreby, zwalnia od opłaty od posiadania psów. Jednak pamiętajmy, że posiadanie psa to duża odpowiedzialność. Niech zatem decyzja o przygarnięciu psa nie będzie pochopna i nieprzemyślana. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Obecnie wymagają przygarnięcia:

Pies Nr 7/2023
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2013
Szczepienia: Tak
Oznakowany: TakPies Nr 6/2023
Płeć: Samiec
Rozmiar: Duży
Przypuszczalna data urodzenia: Lipiec 2009
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak

 

 

Dbajmy o bezpieczeństwo naszych pupili i swoje nawzajem! Pamiętajmy – pies bez opieki to kara dla właściciela
Częstym problemem w naszej gminie są psy biegające bez opieki właściciela. To nie tylko porzucone i bezdomne zwierzaki, ale także puszczane luzem poza teren posesji, gdzie narażone są na potrącenie. Do Urzędu Gminy dociera bardzo dużo próśb o interwencje w sprawie wyłapania psów. Trudno się dziwić, ponieważ nawet mały zwierzak bez smyczy i kagańca – u wielu ludzi wywołuje strach.

Właścicielu psa, pamiętaj :

 • wyposaż psa w smycz, a w przypadku ras uznanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażające otoczeniu – w kaganiec
 • w miejscach publicznych prowadź psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu
 • zwalniaj psa ze smyczy jedynie na swojej posesji pod warunkiem, że posesja jest ogrodzona i uniemożliwia wstęp osób trzecich, tak aby pies nie zdołał pokonać ogrodzenia
 • oznacz swoją posesję tabliczką z informacją o tym, że strzeże jej pies
 • możesz zwolnić psa ze smyczy tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, w których obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi. Warunek jest jeden: pies musi mieć założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek założenia kagańca nie dotyczy psów, którym niemożliwe jest jego założenie ze względu na wagę, czy budowę ciała (np. pekińczyk, yorkshire terier, itp.)
 • natychmiast usuwaj zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.: obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Właścicielu psa, tego nie wolno robić…

 • wypuszczać zwierząt domowych bez nadzoru poza teren nieruchomości
 • wprowadzać zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów
 • wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.: zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Co grozi za niestosowanie się do powyższych zasad?

Art. 77 Kodeksu wykroczeń stanowi, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. A jeśli zwierzę „swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”. Na podstawie art. 431 Kodeksu cywilnego, właściciel może ponosić też odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzę.

Dane do kontaktowania się w sprawie bezpańskich zwierząt:

 • Urząd Gminy Staroźreby w godzinach pracy Urzędu 242663080
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku pod nr tel. 608598069; 242676713

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status