GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Punkt Konsultacyjny – Psycholog, Prawnik,Terapeuta, Mediator

9 marca, 2020

W   ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, które należą do zadań własnych gminy Wójt Gminy Staroźreby informuje, że przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach działa Punkt Konsultacyjny.

Pomoc skierowana jest do osób:

– będących w różnych sytuacjach kryzysowych, w tym z problemami rodzinnymi, wychowawczymi

– zmagających się z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,

– szukających i potrzebujących wsparcia , motywacji do podjęcia leczenia, oraz wskazania miejsca gdzie podjąć terapię,

– doświadczających przemocy w rodzinie i w związku z tym szukających wsparcia psychologicznego i prawnego.

Poradnictwo w ramach Punktu Konsultacyjnego w Staroźrebach prowadzone jest bezpłatnie.

 

Punkt Konsultacyjny oferuje konsultacje:

* psychologa – w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16:00-19:00

 * prawnika – w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16:00 -19:00

 * terapeuty uzależnień – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16:00-19:00

 * mediatora – w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 16:00-19:00

 Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu Gminy w Staroźrebach – świetlica.

 Punkt świadczy konsultacje i poradnictwo specjalistyczne raz w miesiącu w dni wyznaczone.

 Wszelkich informacji i pomocy udzielają pracownicy GOPS w Staroźrebach  ul. Głowackiego 2.

 Zapisy odbywają się osobiście lub telefonicznie.

  tel. 24 268-28-34

Last modified: 9 marca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status