GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Rekrutacja do projektu: program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub program ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem

11 sierpnia, 2020

Stowarzyszenie OSTOJA w Płocku prowadzące Pracownię Rozwoju i Terapii AZYL w Płocku informuje o trwającej rekrutacji do projektu – w ramach wspierania realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.

Cel projektu:

Ofiary oraz sprawcy przemocy w związku z alkoholem –  stosowanie oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, służących rewalidacji przekonań, postaw i zachowań uważanych za krzywdzące.

Zadania Projektu:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu oraz dostosowanie odpowiedniego wsparcia,
  • Wsparcie specjalistyczne
  • Psychoterapia uzależnień
  • Zajęcia grupowe
  • Warsztaty, Trening Kontroli Złości, Trening Umiejętności Społecznych, Akademia Rodzica, Konsultacje Psychiatryczne, Konsultacje Psychoterapeutyczne, Psychoterapia Uzależnień, Konsultacje Psychologiczne, Konsultacje Pedagogiczne.

Okres realizacji projektu od 10.06.2020 r. do 15.12.2020 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Staroźreby, spotkania odbywały się będą w siedzibie GOPS w Staroźrebach.

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Staroźrebach ul. Głowackiego 2, pod numer 24  2682834 lub stowarzyszenie Ostoja w Płocku tel. 506733869.

Last modified: 11 sierpnia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status