GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stypendium szkolne 2021/2022

17 listopada, 2021

Wójt Gminy Staroźreby, informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 wysokość stypendium szkolnego wynosi 160,00 zł na dziecko.
Decyzje zostały już wysłane do osób, które złożyły wnioski.

Przyznane świadczenie należy rozliczyć poprzez dostarczenie imiennych rachunków i faktur na:
a) zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki gimnastyczne-max 1 sztuka na semestr, koszulki gimnastyczne max 2 sztuki na semestr, dresy kompletne lub spodnie sportowe – max 1 sztuka na semestr) oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
e) zakup komputera, oprogramowania, części do komputera, drukarki oraz papieru do drukarki,
f) zakup biurka, krzesła do biurka.
Oryginalne rachunki lub faktury dokumentujące zakup przedmiotów, o których mowa wyżej należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach ul. Głowackiego 2, w terminie do 30 listopada 2021 roku. Stypendium wypłacane jest do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki lub faktury, nie więcej jednak niż kwota przyznanego stypendium.
Wypłata stypendium nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 r.

Last modified: 17 listopada, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status