GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stypendium szkolne I-VI 2020

6 kwietnia, 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach informuje Wnioskodawców Stypendium szkolnego na rok szkolny 2019-2020, o możliwości składania stosownych oświadczeń, w celu przyznania stypendium w dłuższym okresie, niż zawarty w pierwotnej decyzji, czyli od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r.

W tym celu należy pobrać druk oświadczenia oraz klauzulę informacyjną, wypełnić i dostarczyć listownie lub poprzez złożenie w urnie na wnioski w siedzibie GOPS w Staroźrebach. Decyzję w powyższej sprawie zostaną wydane po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedmiotowego świadczenia.

Jednocześnie przypominam, iż Stypendium szkolne należy rozliczyć fakturami lub rachunkami potwierdzającymi określone wydatki poniesione w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. Rachunki i dowody potwierdzające poniesione koszty powinny być wystawione na rodziców ucznia lub na ucznia pełnoletniego.

Informacji w sprawie udziela: Emilia Ciećwierz-Domańska, tel. 242682834

Druku do pobrania:

Oświadczenie stypendium

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Last modified: 6 kwietnia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status