GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Toaleta i kanalizacja to nie śmietnik!!!

5 maja, 2020

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie systemu gminnej kanalizacji sanitarnej oraz dbając o Państwa „portfel” proszę o zapoznanie się z treścią poniższej informacji.

Oczyszczalnia ścieków oraz towarzysząca jej sieć kanalizacyjna zostały zaprojektowane i wybudowane tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów – nie tylko te dopływające siecią rur kanalizacyjnych albo także i te dowożone na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi z potocznie zwanych „szamb”. Niestety część z Nas nadal nie wie do czego służą te miejsca. Świadczy o tym obecność odpadów komunalnych, które kilka razy dziennie wybierane są na obiekcie oczyszczalni. Wśród nich najczęściej pojawiają są reklamówki, odpady łazienkowe (np. podpaski, zawieszki WC, waciki, patyczki do uszu itp.), ręczniki papierowe, fragmenty odzieży, resztki żywności, pety, włosy a nawet popiół, kamienie i gruz. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku lub stać się przyczyną poważnej awarii. Największy problem wśród dopływających ze ściekami odpadów stwarzają nawilżane chusteczki wiskozowe, które są nierozpuszczalne, tworząc sploty („warkocze”) uniemożliwiające prawidłową pracę pomp. Pragnę podkreślić, że miejscem docelowym wszystkich wyżej wymienionych odpadów są pojemniki lub/i worki na odpady komunalne, a nie sieć kanalizacyjna. Rosnąca ilości odpadów w kanalizacji wiąże się  dodatkowymi i niepotrzebnymi kosztami, którymi My jako mieszkańcy będziemy obciążeni. Wobec powyższego proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo poważnej.

PAMIETAJ !!!

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

W załączeniu do pobrania kilka fotografii obrazujących skalę problemu.

Last modified: 5 maja, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status