GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Referaty

REFERAT OŚWIATY I SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Anna Aleks

Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Organizacyjnych (budynek A, pok. nr 6)
telefon: 24 2663090

Joanna Dymek

Podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych (budynek A, pok. nr 7)
telefon: 24 2663088

Monika Palmowska

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy (budynek A, pok. nr 9)
telefon: 24 2663090

Anna Sepioła

Pracownik administracyjno-biurowy (budynek A, pok. nr 1)
telefon: 24 2663080

 

REFERAT FINANSOWY

Monika Grabowska

Kierownik Referatu Finansowego (budynek B)
telefon: 24 2663083
mail: skarbnik@starozreby.pl

Izabela Potocka

Inspektor ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663094

Magdalena Łacińska

Referent ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663094

Elżbieta Kozińska

Inspektor ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663098

Anna Pawlik

Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz archiwum (budynek B)
telefon: 24 2663094

Ilona Mierzejewska

Inspektor ds. księgowości oświatowej (budynek B)
telefon: 24 2663098

Elżbieta Kowalska

Inspektor ds. księgowości oświatowej (budynek B)
telefon: +48 242663098

Anna Żelechowska

Inspektor ds. księgowości oświatowej (budynek B)
telefon: 24 2663098

Bożena Woźnicka

Inspektor ds. księgowości podatkowej (budynek B)
telefon: 24 2663089

Katarzyna Borowska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (budynek B)
telefon: 24 2663089

Joanna Traczyk

Inspektor ds. podatkowo-finansowych (budynek B)
telefon: 24 2663087

 

REFERAT PLANOWANIA I INWESTYCJI

Artur Żelechowski

Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji (budynek A, pok. nr 10)
telefon: 24 2663091

Konrad Piechowski

Inspektor ds. planowania przestrzennego (budynek A, pok. nr 10)
telefon: 24 2663091

 

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Damian Petera

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (budynek A, pok. nr 11)
telefon: 24 2663092

Dorota Reszczyńska

Inspektor ds. ochrony środowiska, dróg, oświetlenia, gospodarki wodnej i mieszkaniowej (budynek A pok. nr 11)
telefon: 24 2663093

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Barbara Ryzińska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (budynek A, pok. nr 8)
telefon: 24 2663084

Ewa Górecka

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dowodów osobistych (budynek A, pok. nr 8)
telefon: 24 2663085

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Wioletta Grosicka

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, inspektor ochrony danych osobowych (budynek A,pok. nr 4)
telefon: 24 2663086

Bogumił Burdalski

Główny Specjalista ds. BHP

Krzysztof Wawrzyńczak

Radca Prawny

Paweł Drewniak

Radca Prawny

Ireneusz Kwiatkowski

Informatyk

Katarzyna Ryzińska

Stanowisko ds. Rehabilitacji
telefon: +48 242617834

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status