GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Referaty

REFERAT OŚWIATY

Anna Aleks

Kierownik Referatu Oświaty, Stanowisko ds. oświaty (budynek A, pok. nr 2)
telefon: 24 2663097

Monika Palmowska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (budynek A, pok. nr 9)
telefon: 24 2663090

REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I KADR

Joanna Dymek

Kierownik Referatu, Stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych (budynek A, pok. nr 3)
telefon: 24 2663088

Anna Zawłocka

Stanowisko ds. organizacyjnych (budynek A, pok. nr 6)
telefon: 24 2663080

Ewa Górecka

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej (budynek A, pok. nr 6)
telefon: 24 2663080

Barbara Ryzińska

Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (budynek A, pok. nr 8)
telefon: 24 2663085

Anna Sepioła

Pracownik administracyjno-biurowy (budynek A)
telefon: 24 2663080

 

REFERAT FINANSOWY

Monika Grabowska

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego (budynek B)
telefon: 24 2663083
mail: skarbnik@starozreby.pl

Izabela Potocka

Zastępca Skarbnika Gminy, Stanowisko ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663094

Agnieszka Piotrowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663094

Anna Pawlik

Stanowisko ds. księgowości budżetowej oraz archiwum (budynek B)
telefon: 24 2663094

Elżbieta Kozińska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663098

Renata Milczarczyk

Stanowisko ds. księgowości oświatowej (budynek B)
telefon: 24 2663098

Agnieszka Kaźmierowska

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat (budynek B)
telefon: +48 242663089

Joanna Traczyk

Stanowisko ds. podatkowo-finansowych (budynek B)
telefon: 24 2663087

 

REFERAT ROLNICTWA, INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Konrad Piechowski

Kierownik Referatu, Stanowisko ds. planowania przestrzennego (budynek A, pok. nr 10)
telefon: 24 2663091

Artur Żelechowski

Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych (budynek A, pok. nr 10)
telefon: 24 2663091

Justyna Wilamowska

Stanowisko ds. inwestycji i planowania (budynek A, pok. nr 10)
telefon: 24 2663091

Dariusz Naguszewski

Stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki odpadami komunalnymi (budynek A, pok. nr 10)
telefon: 24 2663095

Dorota Reszczyńska

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i gospodarki wodnej (budynek A pok. nr 11)
telefon: 24 2663093

Joanna Wierzbicka

Stanowisko ds. ochrony środowiska (budynek A, pok. nr 11)
telefon: 24 2663092

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Agnieszka Kuligowska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (budynek A, pok. nr 8)
telefon: 24 2663084

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Wioletta Grosicka

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej. Inspektor ochrony danych osobowych (budynek A,pok. nr 4)
telefon: 24 2663086

Bogumił Burdalski

Główny Specjalista ds. BHP

Ireneusz Kwiatkowski

Informatyk

Katarzyna Ryzińska
Monika Jermakiewicz

Stanowisko ds. Rehabilitacji
telefon: +48 242617834
Staroźreby, ul. Parkowa 22

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status