GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest  z Terenu Gminy Staroźreby w 2020 r.

10 lipca, 2020

Urząd Gminy Staroźreby pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest  z Terenu Gminy Staroźreby w 2020 r. Wartość zadania to 49.896,00 zł co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego zadania. Zgodnie z ogłoszonymi zapytaniami ofertowymi Urząd Gminy wybrał wykonawcę robót oraz zawarł umowę na odbiór odpadów zawierających azbest.  Przewidywany termin odbioru od mieszkańców odpadów to 15 – 30 sierpnia 2020 r.

Last modified: 10 lipca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status