GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Ważny Komunikat!

13 marca, 2020

Mając na uwadze zaistniałą sytuację dotyczącą koronawirusa,  działając zapobiegawczo i profilaktycznie proszę o stosowanie się do wytycznych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w szczególności  o zachowanie zasad higieny oraz unikanie skupisk ludzi.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców rekomenduję załatwianie spraw urzędowych poprzez kanały elektroniczne  lub telefonicznie.

Istnieje możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP (/starozreby/skrytka)

Do Państwa dyspozycji pozostaje sekretariat Urzędu Gminy tel. 24 266 30 80 oraz e-mail gmina@starozreby.pl

Potrzebne druki, informacje oraz kontakt telefoniczny do pracowników można znaleźć na stronie www.starozreby.pl

Zamknięty pozostaje Gabinet Rehabilitacyjny do dnia 30.03.2020 r.

Apeluję szczególnie do seniorów oraz osób przewlekle chorych o pozostanie     w domach i ograniczenie do minimum kontaktów z otoczeniem.

Ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa nie jest możliwe bez współpracy z Państwem. Dołóżmy zatem wszelkich starań, by uchronić otoczenie przed rozprzestrzenianiem się choroby. Bardzo proszę nie wpadać w panikę, gdyż jest to zupełnie nieuzasadnione. Proszę o zachowanie wszelkich środków ostrożności i rozwagę podczas tej wyjątkowej sytuacji.

Prosimy o stosowaniu się do zarządzenia Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12.03.2020 r.  http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11892/wiadomosc/512032/zarzadzenie_nr_0050202020_wojta_gminy_starozreby_z_dnia_12_marca

 

Last modified: 13 marca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status