GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Lp. Nazwa firmy, adres, telefon Data i numer wydanego zezwolenia Rodzaj prowadzonej działalności Okres ważności  

Uwagi

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. Staroźreby ul. Żwirki i Wigury 11, tel. 24/ 261-71 -68 RROŚ.7031.2.2020 z dnia 31.12.2020 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Od 01.01.2021  na czas nieoznaczony

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status