GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wypłaty świadczeń z GOPS – maj 2020 r.

14 maja, 2020

Świadczeniobiorcy, dla których świadczenia przyznane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach realizowane są gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, proszeni są  założenie rachunków (kont) bankowych, na które przelewane będą świadczenia z GOPS.

Prośba ta jest spowodowana tym, że w związku ze stanem epidemicznym, terminy wypłat świadczeń mogą następować w terminach wcześniejszych niż wskazane w decyzji przyznającej. Ponadto z uwagi na zagrożenie koronawirusem bezgotówkowe przekazywanie świadczeń na rachunki bankowe będzie miało istotny wpływ  na Państwa bezpieczeństwo.

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w miesiącu maju 2020 r.:

  • świadczenie wychowawcze (500+) – 18 maja 2020 r.
  • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 19 maja 2020 r.
  • zasiłki stałe, zasiłki okresowe – 15 maja 2020 r.
  • zasiłki celowe – zgodnie z decyzjami przyznającymi świadczenie.

Last modified: 14 maja, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status