GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wypłaty świadczeń z GOPS

18 marca, 2020

Świadczeniobiorcy, dla których świadczenia przyznane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach realizowane są gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, proszeni są o pilne założenie rachunków (kont) bankowych, na które przelewane będą świadczenia z GOPS.
Jednocześnie informujemy, że w związku ze stanem epidemicznym, terminy wypłat świadczeń mogą następować w terminach innych niż wskazane w decyzji przyznającej. Realizacja ich dla świadczeniobiorców, którzy posiadają rachunki bankowe może więc następować wcześniej. Ponadto z uwagi na zagrożenie koronawirusem bezgotówkowe przekazywanie świadczeń na rachunki bankowe będzie miało istotny wpływ na Państwa bezpieczeństwo.
W celu założenia rachunku bankowego należy telefonicznie skontaktować się z Bankiem Spółdzielczym w Staroźrebach: 242617019 (bądź innym).
O fakcie założenia rachunku bankowego należy telefonicznie powiadomić GOPS: 242682834.
Terminy wypłat świadczeń z GOPS w miesiącu marcu 2020 r.:
– świadczenie wychowawcze (500+) – 19 marca 2020 r.
– świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 20 marca 2020 r.
– zasiłki stałe, zasiłki okresowe – 23 marca 2020 r.
– zasiłki celowe – zgodnie z decyzjami przyznającymi świadczenie.

Last modified: 18 marca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status