GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE- SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA

17 września, 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach zaprasza do składania ofert na „Świadczenie w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami w miejscu ich zamieszkania”.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach w terminie do dnia 25 września 2020 r.do godziny 13.00 – z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe – SUO”. Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.

Informacja z otwarcia oferty

Informacja o wyborze oferty

Last modified: 2 października, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status