GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Zawiadomienie o możliwości zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

2 czerwca, 2021

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.
W debacie nad raportem o stanie gminy, która odbędzie się na sesji 28 czerwca 2021 roku, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Więcej szczegółów…

Last modified: 7 czerwca, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status