GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków (CEEB)

10 czerwca, 2022

  • Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”. Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

  • Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

  • Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl.
  2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.
  • Do kiedy złożyć deklarację? 
  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

 

 

Last modified: 10 czerwca, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status