GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Zmiana kryterium do POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

1 grudnia, 2020

Kierownik GOPS w Staroźrebach informuje, że dnia 26 listopada 2020 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:
– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Informuję jednocześnie, że aktualnie brak informacji na temat najbliższego terminu odbioru żywności z Banku Żywności w Płocku.
UWAGA!
Osoby, które dotychczas nie zakwalifikowały się do pomocy żywnościowej, mogą telefonicznie zgłaszać się do GOPS o przeliczenie dochodu w odniesieniu do nowego kryterium. Telefon: 242682834. W trakcie rozmowy telefonicznej należy dysponować dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów oraz ha przeliczeniowych, by dokładnie przekazać je pracownikowi GOPS.
W powyższej sprawie pomogą pracownicy socjalni: Ewa Multon, Aneta Łuniewska, Jolanta Ziarko.

Last modified: 2 grudnia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status